Forhåndsgodkendelse

 

I god tid før du tager afsted på dit studie- eller praktikophold i udlandet, skal du ansøge din danske uddannelsesinstitution om en forhåndsgodkendelse af de fag eller aktiviteter, som du ønsker at give dig i kast med i udlandet.

Forhåndsgodkendelse om merit

Fra tid til anden vil fonde & legater gerne have dokumentation for, at dine uddannelsesaktiviteter i forbindelse med dit udlandsophold er meritgivende. Da det kan tage tid at få ansøgningen godkendt, så er det meget vigtigt, at du ikke venter til sidste øjeblik med at ansøge. Når det er sagt, så accepterer de fleste fonde & legater dog, at du eftersender din forhåndsgodkendelse.

Forhåndsgodkendelsen er baseret på, at du kan opnå et vidensudbytte svarende til et bestemt antal ECTS-point. Disse point opnår du ved eksempelvis at tage fag eller kurser og/eller lave et projekt med et tilstrækkeligt højt niveau. ECTS-point er en europæisk point-skala, så hvis du skal læse uden for Europa, så søg om hjælp til oversættelse af point-systemet hos det internationale kontor på din uddannelsesinstitution. Forhåndsgodkendelsen bekræfter, at du kan få tildelt merit for dine planlagte fag, kurser eller aktiviteter.

Sådan søger du om forhåndsgodkendelse

Det er en god ide at udarbejde din ansøgning om forhåndsgodkendelse i samråd med en vejleder, så du har mulighed for at diskutere dine muligheder samt forventet arbejdsbyrde. På forhåndsgodkendelsen skal du anføre fag, kurser og/eller aktiviteter som svarer til det aktivitetsniveau, du ville have haft i en tilsvarende periode i Danmark. Det er som udgangspunkt en kontaktvejleder, en studieleder eller et studienævn på dit uddannelsessted som forhåndsgodkender dine fag, kurser og/eller aktiviteter. På langt de fleste uddannelsesinstitutioner er det muligt at downloade et ansøgningsskema til forhåndsgodkendelsen og ellers kan du kontakte det internationale kontor.

Vær bred, ikke specifik

Under udarbejdelsen af din ansøgning skal du være opmærksom på, at den ikke bliver for specifik. Du kan nemlig ikke altid vide dig sikker på, hvilke fag eller kurser der udbydes, og hvilke du i sidste ende kommer til at tage. Hvis der under dit udlandsophold sker ændringer i forhold til din forhåndsgodkendelse, så skal du underrette dit uddannelsessted, mens du er i udlandet, så din forhåndsgodkendelse kan blive opdateret.

5 hurtige tips

  • Ansøg om forhåndsgodkendelse så tidligt som muligt

  • Ansøg om så ’bred’ en forhåndsgodkendelse som muligt

  • Husk at give din uddannelsesinstitution besked om eventuelle ændringer i forhold til din forhåndsgodkendelse

  • Hvis du er i tidsnød, så spørg fonden eller legatet om du må eftersende din forhåndsgodkendelse

  • Udform ansøgningen om forhåndsgodkendelsen i samråd med en vejleder

Forventet tidsforbrug: 3-4 timer

Ved at bruge Legatbogen.dk accepterer du vores Cookiepolitik og Persondatapolitik.