Servicevilkår for legatudbydere og fonde

Nedenfor kan du læse servicevilkårene for brug af Legatbogen.dk’s hjemmeside og gratis tjenester.

Accept af servicevilkår

Ved anvendelse af Legatbogen.dk’s hjemmeside og tjenester anses du for at have accepteret servicevilkårene. Hvis du anvender Legatbogen.dk’s hjemmeside og tjenester på vegne af en virksomhed, anses virksomheden ligeledes for at have accepteret servicevilkårene. Brug af Legatbogen.dk’s hjemmeside og tjenester (uanset hvorvidt din adgang eller brug er tilsigtet), er således alene berettiget, hvis du accepterer at overholde alle gældende love og denne aftale.

Beskrivelse af tjenesten

Legatbogen.dk er en gratis søgemaskine for fonde & legater. Vi hjælper ansøgere med at finde midler samt fonde & legater til at få de rigtige ansøgere.

Legatbogen.dk giver brugerne værktøjer og ressourcer til på en nem og overskuelig måde at søge i de fonde og legater der er til rådighed ("tjenesten").

Legatbogen.dk giver samtidig de respektive legatudbydere og fonde mulighed for selv at få adgang til at justere og tilrette oplysninger om legatet eller fonden samt vilkårene for at ansøge.

Ansvar

Din brug af tjenesten sker for din egen risiko. Du forstår og accepterer, at tjenesten leveres, som den er og forefindes, og at Legatbogen.dk ikke påtager sig noget ansvar for rettidigheden, sletning, leveringsproblemer med tjenesten eller manglende søgning, opbevaring af brugeroplysninger, kommunikation med brugerne eller indstillinger for personliggørelse. Legatbogen.dk garanterer ikke for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indholdet af Legatbogen.dk’s hjemmeside og tjenester. Legatbogen.dk kan i intet tilfælde ifalde erstatningsansvar for eventuelle tab af indtægter, driftstab eller lignende tab som følge af anvendelse af Legatbogen.dk’s hjemmeside og tjenester.

Legatbogen.dk er en gratis tjeneste til personlig og ikke-kommerciel brug.

Du må ikke gå ind på Legatbogen.dk’s hjemmeside og tjenester ved brug af automatiske processer, heller ikke selv om det er til personlig brug.

Ved anvendelse af Legatbogen.dk’s hjemmeside og tjenester accepterer du at skadesløsholde Legatbogen.dk for ethvert tab, som Legatbogen.dk måtte lide som følge af din ulovlige anvendelse af Legatbogen.dk’s hjemmeside og tjenester herunder din manglende overholdelse af nærværende servicevilkår.

Adgang, password og sikkerhed

Legatudbydere og fonde vil få adgang til deres profil via et password og kræver registrering eller log-in, før der kan opnås adgang. Når du gennemfører vores registreringsproces, vælger du dit eget password, der gør det muligt at få adgang til det konkrete legats eller fonds profil.

Legatbogen.dk forbeholder sig ret til at kræve dokumentation for, at du er berettiget til at handle for den konkrete legatudbyder eller fond.

Du accepterer at opretholde fortrolighed omkring dit password og er fuldt ansvarlig for alt ansvar og enhver form for erstatning, der følger af din manglende opretholdelse af denne fortrolighed og alle aktiviteter, der sker via brugen af dit password. Du accepterer straks at orientere os om uberettiget brug af dit password eller noget andet sikkerhedsbrud. Du accepterer, at Legatbogen.dk ikke kan og ikke vil være ansvarlig for tab eller skade, der udspringer af din manglende overholdelse af denne politik.

Du accepterer, at Legatbogen.dk, efter eget valg og uden forudgående varsel, omgående kan lukke din profil og for din adgang til tjenesten.

Rettigheder

Alle navne, logoer og varemærker tilhørende Legatbogen.dk må alene anvendes efter forudgående indhentelse af samtykke fra Legatbogen.dk. Indholdet på hjemmesiden, såsom tekst, illustrationer, billeder, software m.v., tilhører Legatbogen.dk eller Legatbogen.dk’s brugere og er beskyttet i henhold til ophavsretten eller anden lovgivning. En uautoriseret kopiering eller spredning af indholdet på Legatbogen.dk er i strid med ophavsretten og kan medføre civil- og/eller strafferetlige sanktioner.

Du accepterer ikke at kopiere, foretage reverse engineering eller at forsøge at afdække nogen kildekode, distribuere eller skabe afledte værker baseret på tjenesten, helt eller delvist. Du accepterer ikke at opnå adgang til tjenesten ved hjælp af andre midler end det interface, der stilles til rådighed af Legatbogen.dk til brug for at opnå adgang til tjenesten. Derudover ejes al software, der stilles til rådighed fra denne hjemmeside, herunder, uden begrænsning, alle HTML-koder og webkontroller, af Legatbogen.dk. Enhver reproduktion eller videreformidling af denne software er udtrykkeligt forbudt.

Ændringer eller ophør af Legatbogen.dk’s hjemmesider og tjenester

Legatbogen.dk forbeholder sig ret til uden varsel at ændre, begrænse samt nedlægge Legatbogen.dk’s hjemmeside og tjenester.

Legatudbyderes og fondes indhold på Legatbogen.dk’s platform

Samtlige informationer og/eller materiale, som du afgiver til Legatbogen.dk, vil blive betragtet som offentligt tilgængeligt og ikke-eksklusivt. De pågældende informationer og/eller materiale berettiger endvidere ikke til royalties. Legatbogen.dk er berettiget til frit at anvende de modtagne informationer og/eller materiale, herunder til at uploade det modtagne på Legatbogen.dk’s hjemmeside. I den forbindelse indestår du for at være indehaver af alle rettigheder, herunder at have indhentet samtykker, som måtte være nødvendige for Legatbogen.dk’s lovlige anvendelse af de modtagne informationer og/eller materiale.

Klagevejledning

Såfremt du mener, at informationer og/eller materiale, der er uploadet på Legatbogen.dk’s hjemmeside ikke er korrekte eller forekommer krænkende, kan de pågældende informationer og/eller materiale anmeldes til Legatbogen.dk via nedenstående kontaktoplysninger. Legatbogen.dk forbeholder sig retten til endeligt at beslutte, hvilke informationer og/eller materiale, der skal fjernes fra Legatbogen.dk’s hjemmeside.

Grant Compass II ApS
Lemnosvej 28
2300 København S
CVR-nr. 32782191
Email: support@legatbogen.dk

Behandling af personlige oplysninger

I Legatbogen.dk’s Persondatapolitik og Cookiepolitik er det beskrevet, hvordan Legatbogen.dk indsamler og behandler brugerens personoplysninger i forbindelse med anvendelse af Legatbogen.dk’s hjemmeside og tjenester. Legatbogen.dk’s Persondatapolitik og Cookiepolitik er således en inkorporeret del af disse servicevilkår, hvorfor du ved anvendelse af Legatbogen.dk’s hjemmeside og tjenester ligeledes anses for at have accepteret vilkårene i Legatbogen.dk’s Persondatapolitik og Cookiepolitik. Legatbogen.dk opfordrer til, at du gennemlæser Legatbogen.dk’s Persondatapolitik og Cookiepolitik forud for anvendelsen af Legatbogen.dk’s hjemmeside og tjenester.

Såfremt du registrerer dig i vores system på vegne af en legatudbyder eller fond, vil Legatbogen.dk indsamle, behandle og gemme de oplysninger som du giver om dig som bruger og om den konkrete legatudbyder eller fond. Formålet med behandlingen af dine oplysninger er som følger:

  • at verificere din tilladelse til at få adgang til visse funktioner på hjemmesiden,
  • at efterkomme din anmodning om adgang til den konkrete legatudbyders eller fonds profil,
  • at forbedre vores tjenester, og
  • at evt. foretage rapportering.

Alle personoplysninger, som du giver til os, gemmes på vores sikre servere. Ingen persondata bliver videregivet eller solgt til tredjeparter.

Linkning til Legatbogen.dk

Ved linkning til Legatbogen.dk, skal følgende overholdes:

  • Der skal linkes direkte til Legatbogen.dk’s hjemmeside og tjenester.
  • Links skal altid åbne i et nyt vindue, dvs. at der skal anvendes de såkaldte hypertekstlinks og ikke indrammede løsninger (frames).
  • Der må ikke linkes til Legatbogen.dk’s hjemmeside og tjenester på en måde eller i en sammenhæng, der er egnet til, at Legatbogen.dk’s indhold risikerer at blive misbrugt.

Overdragelse

Legatbogen.dk har til enhver tid ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand uden indhentelse af samtykke fra brugeren.

Ændring af servicevilkårene

Legatbogen.dk har til enhver tid ret til at ændre nærværende servicevilkår. Ændringerne kan skyldes ændringer i eksisterende lovgivning eller ændringer i Legatbogen.dk’s hjemmeside og tjenester. Legatbogen.dk opfordrer til, at du jævnligt gennemlæser servicevilkårene.

Såfremt specifikke servicevilkår måtte anses for ugyldige eller retsstridige med den følge, at de ikke kan håndhæves, påvirker det ikke gyldigheden og håndhævelsen af de øvrige servicevilkår.

Tvister

Enhver tvist, der måtte være en følge af nærværende servicevilkår, er undergivet dansk ret og afgøres ved de almindelige domstole.

Ved at bruge Legatbogen.dk accepterer du vores Cookiepolitik og Persondatapolitik.