Persondatapolitik

Nedenfor kan du læse Legatbogen.dk's politik for behandling af de persondata, som du afgiver, når du besøger vores hjemmeside og anvender vores tjenester. Målet med denne politik er på en klar og overskuelig måde at beskrive for dig, hvordan vi indsamler og behandler visse oplysninger om dig.

Hos Grant Compass A/S (”Grant Compass”/”vi”/”os”/”vores”) prioriterer vi fortrolighed og datasikkerhed højt. Denne persondatapolitik gælder for vores behandling af personoplysninger i forbindelse med din brug af Legatbogen.dk, og fastlægger retningslinjer for Grant Compass' måde at behandle dine personoplysninger på og giver dig de oplysninger, som du har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Du skal læse persondatapolitikken, inden du afgiver dine personoplysninger til Grant Compass.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Dataansvarlig for dine personoplysninger er:

Grant Compass A/S
H.C. Andersens Boulevard 51
DK-1553 København V

CVR-nr.: 37324051

Du kan kontakte os via e-mail på support@legatbogen.dk
Du kan ligeledes kontakte vores Data Protection Officer (DPO) på dpo@legatbogen.dk

Typer af personoplysninger

Besøgende på hjemmesiden generelt

De typer af personoplysninger, som vi indsamler, omfatter:

 • IP-adresse
 • Adfærd på Legatbogen.dk
 • Oplysning om hvilken browser du bruger
 • Digitale fodspor

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

 • Når du besøger Legatbogen.dk og klikker rundt på siden

Personoplysningerne kan indsamles og anvendes til følgende formål:

 • Undersøgelser og statistik
 • For at kunne levere relevant indhold til dig på siden
 • Til markedsføringsformål

Brugere af Legatbogen.dk

De typer af personoplysninger, som vi indsamler, omfatter:

 • Dit navn
 • Din e-mailadresse
 • Din adgangskode
 • Facebook ID (når du opretter en bruger via Facebook)
 • Google ID (når du opretter en bruger via Google)
 • Dine kontooplysninger
 • Kommunikation med dig
 • Beskeder du sender til administratorer af fonde og legater via Legatbogen.dk
 • Oplysninger du tilføjer til ”Min tidsplan”, ”Mit udvalg” og ”Min status”
 • Oplysninger du giver i forbindelse med brug af søgefunktionen ”Legatfinder”
 • Oplysninger om din organisation og din stilling, hvis du tilføjer disse oplysninger på din profil
 • Dato for brugeroprettelse
 • Andre oplysninger du giver os i forbindelse med din ansøgning om støtte

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

 • Når du opretter en bruger på vores hjemmeside
 • Når du udfylder din profil eller tilføjer oplysninger til ”Min tidsplan”, ”Mit udvalg” og ”Min status”
 • Når du henvender dig til administratorer af fonde og legater via Legatbogen.dk
 • Når du køber et abonnement på Legatbogen.dk
 • Henvendelser til os pr. e-mail, telefon eller med almindeligt brev

Personoplysningerne kan indsamles og anvendes til følgende formål:

 • For at kunne administrere din bruger
 • For at kommunikere med dig
 • Undersøgelser og statistik
 • For at kunne stille vores tjenester til rådighed for dig

Administratorer af fonde og legater

De typer af personoplysninger, som vi indsamler, omfatter:

 • Dit navn
 • Din e-mailadresse
 • Dit telefonnummer
 • Din adgangskode
 • Kommunikation med dig
 • Oplysninger om din organisation og din stilling
 • Dato for oprettelse
 • Andre oplysninger, du giver os i forbindelse med oprettelse og administration af legatet eller fonden på Legatbogen.dk

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

 • Når du opretter en fond eller et legat på Legatbogen.dk
 • Henvendelser til os pr. e-mail, telefon eller med almindeligt brev

Personoplysningerne kan indsamles og anvendes til følgende formål:

 • For at kunne administrere din bruger
 • For at kommunikere med dig
 • Undersøgelser og statistik
 • For at kunne stille vores tjenester til rådighed for dig

Grundlag for behandling af dine personoplysninger

Vores juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger til ovenstående formål er følgende:

 • For at kunne levere vores tjenester på Legatbogen.dk til dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b)
 • Legitim interesse i at kunne foretage undersøgelser og udarbejde statistik (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)
 • Legitim interesse i at kunne kommunikere med dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)
 • Legitim interesse i at kunne levere relevant indhold til dig på siden (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)
 • Legitim interesse i at markedsføre Legatbogen.dk (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)

Videregivelse til andre dataansvarlige og overladelse til databehandlere

For at opfylde ovenstående formål kan vi give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med Grant Compass leverer relevante ydelser. Det kan fx være it-leverandører, markedsføringsbureauer og mailudbydere. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruks i henhold til indgåede databehandleraftaler.

Når du anvender Legatbogen.dks kontaktformularer til at kontakte administratorer af legater og fonde, videregiver vi din henvendelse, navn og e-mailadresse til administratoren af den fond eller det legat, du kontakter via kontaktformularen. Det gør vi på baggrund af dit samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

I forbindelse med Grant Compass' udvikling, kan virksomhedsstrukturen ændre sig, fx ved helt eller delvist salg af Grant Compass. I tilfælde af en delvis overdragelse af aktiver med personoplysninger, er behandlingshjemlen som udgangspunkt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet Grant Compass har en legitim interesse i at overdrage en del af sine aktiver såvel som at lave kommercielle ændringer.

Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke herudover til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til:

 • Politiet
 • Advokater
 • Revisorer
 • Domstole
 • Offentlige myndigheder

Dine personoplysninger overføres til databehandlere eller dataansvarlige, der befinder sig i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Overførslerne er beskyttet af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser.

Sletning af personoplysninger

Besøgende på hjemmesiden generelt

Vi opbevarer dine personoplysninger indsamlet via cookies i 2 år.

Dine personoplysninger kan dog behandles og opbevares længere end beskrevet ovenfor i anonymiseret form.

Brugere på Legatbogen.dk

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du har en bruger på Legatbogen.dk og 3 måneder efter, din bruger er blevet slettet.

Vi gemmer korrespondance med dig i maksimalt 1 år.

Hvis du har købt et abonnement på Legatbogen.dk, opbevarer vi dine oplysninger i 5 år fra udløb af hvert regnskabsår. Det gør vi, fordi vi i henhold til bogføringslovens § 10 har en retlig forpligtelse hertil (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).

Dine personoplysninger kan dog behandles og opbevares længere end beskrevet ovenfor i anonymiseret form.

Administratorer af fonde og legater

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du er angivet som administrator og/eller kontaktperson af et legat, eller så længe fonden eller legatet, du er tilknyttet, er tilgængeligt på Legatbogen.dk og 3 måneder efter, legatet eller fonden er blevet fjernet fra platformen.

Vi gemmer korrespondance med dig i [indsæt periode, fx 1 år].

Dine personoplysninger kan dog behandles og opbevares længere end beskrevet ovenfor i anonymiseret form.

Sikkerhed

Vi beskytter fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af dine personoplysninger. Derfor har vi implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores interne procedurer lever op til de fastlagte sikkerhedsstandarder og gældende lovkrav.

Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt, blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Følsomme personoplysninger og andre fortrolige oplysninger vil alene blive sendt i krypteret form i henhold til Datatilsynets vejledninger.

Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger
 • Du har ret til berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, dog med visse lovbestemte undtagelser, herunder bogføringsloven.
 • Du har ret til at anmode os om begrænsning af dine personoplysninger
 • Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger, samt om transmission af de personoplysninger, du har afgivet til os, til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)
 • Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, du måtte have givet. Tilbagekaldelsen påvirker alene den fremadrettede behandling, og har dermed ikke betydning for lovligheden af den behandling, der er gået forud for din tilbagekaldelse. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, skal du kontakte os som angivet nedenfor.

Spørgsmål og klage

Hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik eller hvis du ønsker at klage over den måde, vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os:

Grant Compass A/S
Adresse: H.C. Andersens Boulevard 51, DK-1553 København V
E-mail: support@legatbogen.dk

Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Sidst opdateret den 14.12.2021.

Ved at bruge Legatbogen.dk accepterer du vores Cookiepolitik og Persondatapolitik.