Persondatapolitik

Nedenfor kan du læse Legatbogen.dk’s politik for behandling af de persondata, som du afgiver, når du besøger vores hjemmeside og anvender vores tjenester. Målet med denne politik er på en klar og overskuelig måde at beskrive for dig, hvordan vi indsamler og behandler visse oplysninger om dig.

Hos Legatbogen.dk har vi stor respekt for vores brugeres privatliv, og vi tager vores rolle som dataansvarlig meget alvorlig. Legatbogen.dk håndterer al persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder Persondataloven og EU Persondataforordningen (General Data Protection Regulation).

Kontaktoplysninger

Du kan kontakte os via e-mail på support@legatbogen.dk eller pr. post til:

Legatbogen A/S
Værnedamsvej 12A
1619 København V

Du kan ligeledes kontakte vores Data Protection Officer (DPO) på dpo@legatbogen.dk

Hvad er persondata?

Persondata er alle former for oplysninger, som - direkte eller indirekte - kan relateres til dig som fysisk person. Det kan fx være navn, fødselsdato, adresse, e-mail, telefonnummer eller IP-adresse.

Hvis dataen vedrører race, seksualitet, politisk eller religiøs overbevisning, fagforeningsforhold, helbredsforhold eller oplysninger om strafbare forhold, er der tale om følsomme data, der er underlagt særlige regler. Hos Legatbogen.dk beder vi dig aldrig om at afgive følsomme data. Enhver afgivelse af personfølsomme data, fx som en del af en motiveret ansøgning eller via vores beskedsystem, er således frivillig.

Indsamling af persondata

Legatbogen.dk indsamler persondata direkte fra dig som bruger:

Brugerprofil

Når du opretter en brugerprofil, bliver du bedt om at udfylde en række oplysninger, som er nødvendige for at vi kan levere vores ydelser til dig, herunder navn og e-mailadresse. Din e-mail fungerer som dit login til din brugerprofil, og vi bruger den til at kommunikere med dig, samt sende notifikationer, når dine fonde og legater har ansøgningsfrist. Du kan til enhver tid vælge ikke at modtage notifikationer fra os.

Legatfinder

Hvis du bruger vores søgefunktion Legatfinder, bliver du i en multiple choice-menu bedt om at vælge de forhold, der bedst beskriver dig som ansøger. Herunder hvilket formål du ansøger fondsmidler til, hvilken kommune du bor i, størrelsen på dit finansieringsbehov og hvornår du har brug for fondsmidlerne. Vi indsamler den data, der er nødvendig for, at vi kan vise dig de fonde & legater, du kan ansøge.

Beskeder

Når du opretter en besked i vores beskedsystem, bliver du bedt om at udfylde dit navn og din e-mailadresse. Disse data er nødvendige, for at vi kan behandle og besvare din besked, eller videresende den til den pågældende fond, som skal besvare dit spørgsmål.

Personlig henvendelse

Hvis du kontakter os via e-mail eller post indsamler vi de data, der er nødvendige for at kunne besvare din henvendelse, herunder dit navn, din e-mail og eventuelt din adresse. Vi indsamler ligeledes de data, som du selv vælger at give til os.

Opbevaring af persondata

Legatbogen.dk opbevarer kun dine data, så længe det er nødvendigt, dog minimum 3 måneder.

I visse tilfælde opbevarer vi dine data længere på grund af en retlig forpligtelse. Dette sker fx i forbindelse med opgradering til vores betalingsløsninger Premium og Pro, hvor vi er forpligtet til at opbevare betalingsoplysninger i 5 år i henhold til Bogføringsloven.

Videregivelse af persondata

Legatbogen.dk bruger en række IT-systemer for at kunne levere vores ydelser til dig som bruger. Disse systemer fungerer som cloud-løsninger, hvilket betyder, at dine data i et vist omfang opbevares hos vores leverandører. Vores leverandører fungerer i disse tilfælde som databehandlere og håndterer alene data på vores vegne og efter vores anvisninger. Vi har indgået de nødvendige databehandleraftaler med vores leverandører og dine data er således i gode hænder.

Vi kan ligeledes videregive dine data, hvis det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning eller imødekomme anmodninger fra offentlige myndigheder.

Hostingløsning

Legatbogen.dk er hostet på Amazon Web Services, og får i den forbindelse adgang til visse af dine persondata, såsom navn og e-mail.

Betalingsløsning

Stripe.com håndterer betalinger for vores opgraderede løsninger, Premium og Pro, og får i den forbindelse adgang til visse af dine persondata, såsom navn og betalingsoplysninger. Denne behandling er nødvendig for, at vi kan levere Premium og Pro til dig som bruger.

Analysefirmaer

Vi bruger Google Analytics, Segment og Mixpanel til analyse af brugeradfærd på vores hjemmeside. Oplysningerne indsamles i de fleste tilfælde via cookies og behandles anonymt. Du kan læse nærmere om vores brug af cookies nedenfor.

Videregivelse til tredjelande

Visse af vores leverandører er placeret uden for EØS-området. Det betyder, at data kan blive overført til tredjelande.

Dine rettigheder

Som bruger af Legatbogen.dk har du følgende rettigheder:

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine persondata er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Hvis dit samtykke trækkes tilbage, vil vi slette dine persondata og afbryde den behandling, der var omfattet af dit samtykke. Vi kan dog fortsat behandle dine data, hvis det er nødvendigt for at kunne levere vores ydelser, eller hvis vi er retligt forpligtet til at gemme dine data, som forklaret ovenfor.

Ret til information og kontrol

Du har ret til at få en kopi af de data, vi har registreret om dig. Du har ligeledes ret til at få overflyttet dine data til en anden dataansvarlig, hvis du ønsker det, og hvis ikke det vil påvirke tredjemands rettigheder eller frihed.

Er der fejl eller mangler i vores data om dig, har du ret til at få fejlene rettet. Du har ligeledes ret til at få dine data slettet, hvis dataen ikke længere er nødvendig for vores behandling, hvis du har trukket dit samtykke tilbage, eller hvis der er tale om ulovlig behandling.

Ret til at gøre indsigelse

Hvis behandling af dine data sker med hjemmel i det offentliges interesse, vores legitime interesse eller til brug for statistik eller lignende, har du ret til at gøre indsigelse. Legatbogen.dk behandler dog som udgangspunkt ikke dine data på denne baggrund.

Du har ligeledes ret til at gøre indsigelse mod behandling til brug for direct-marketing eller profilering.

Har du gjort indsigelse mod vores behandling, har du ret til at få behandlingen af dine data midlertidigt indstillet, mens sagen undersøges nærmere.

Hvis du vil anvende dine rettigheder

Ønsker du at anvende dine rettigheder, skal du sende en anmodning til os via e-mail eller post. Du kan se vores kontaktoplysninger længere oppe på siden.

Din anmodning skal indeholde dine kontaktoplysninger og en specificering af, hvilke rettigheder, du ønsker at gøre gældende – og eventuelt hvilke data, det drejer sig om. Vi besvarer din anmodning hurtigst muligt.

Cookies

På Legatbogen.dk bruger vi cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg, så vi kan forbedre din oplevelse og udvikle vores hjemmeside. For håndtering af cookies gælder, foruden vores persondatapolitik, også vores cookie-politik, som du kan læse her: https://www.legatbogen.dk/cookie-politik

Hvis du ønsker at klage

Hvis du mener, at vores behandling af dine persondata udgør en overtrædelse af gældende lovgivning, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Læs mere på Datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine persondata, er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan finde vores kontaktoplysninger længere oppe på siden.

Ved at bruge Legatbogen.dk accepterer du vores Cookiepolitik og Persondatapolitik.