Få råd til dit studie- eller praktikophold i udlandet

 

Når du tager til udlandet for at studere, er der naturligvis nogle udgifter forbundet med opholdet. Det kan være til bolig, rejseudgifter eller studieafgift. Samtidig vil du som regel være afskåret fra din normale indkomst som for eksempel dit studiejob.

Finansieringsmuligheder

Heldigvis har du flere muligheder for at finansiere udgifterne i forbindelse med dit studie- og praktikophold i udlandet:

SU

Du kan søge om at få din SU med til udlandet i kortere eller længere perioder. SU kan altså være en del af din finansiering, hvad enten du ønsker at tage et studie- eller praktikophold i udlandet eller en hel uddannelse i udlandet. Læs mere på www.su.dk.

Udlandsstipendium

Du kan søge om at få et udlandsstipendium, så du helt eller delvist kan få dækket din studieafgift i udlandet på kandidat- eller masterniveau. Udlandsstipendiet har en maksimumgrænse, der svarer til det beløb, en dansk uddannelsesinstitution får af staten til en tilsvarende uddannelse i Danmark. Læs mere på www.su.dk.

Programmer

Der er flere etablerede udvekslingsprogrammer som for eksempel Nordplus og Erasmus+. Typisk giver de et månedligt stipendium, der bliver udbetalt som supplement til din SU og til dækning af merudgifter i forbindelse med dit udlandsophold.

Opsparing

Studie- eller praktikophold i udlandet kan være dyrt. De fleste af udgifterne bør kunne dækkes af SU, et udlandsstipendium og/eller økonomisk støtte fra fonde & legater. Men det kan blive nødvendigt at have en opsparing, tage et udlandsstudielån eller få en kassekredit for at få regnestykket til at gå op.

Uddelinger fra private fonde & legater

En skønsmæssig optælling viser, at private fonde & legater i Danmark laver over 20.000 uddelinger om året. Når du skal til udlandet for at læse eller i praktik, kan du søge blandt 800 fonde & legater – afhængig af, hvem du er, hvor du skal hen, og hvad du skal studere. Gør du en indsats, kan den økonomiske støtte fra private fonde & legater finansiere hele dit udlandsophold.

Typisk er legatportionerne fra fonde & legater i størrelsen mellem 1.000-30.000 kr. Beløbet afhænger af størrelsen på fonde & legaters samlede kapital, deres uddelingspraksis og/eller dit specifikke udlandsophold. Nogle legatportioner er meget store, men bliver kun givet til specifikke formål. For eksempel uddeler Laurits Andersens Fond hvert år stipendier på 120.000 kr. til kinesiske sprogstudier, mens Crown Prince Frederik Fund uddeler flere hundredetusinde kroner til studier ved Harvard University.

Mangler du 10.000 kr. eller mere for at få dækket dit finansieringsbehov, vil det altid være relevant at søge støtte fra fonde & legater, uanset hvem du er, og hvor du skal hen. I teorien er der ikke nogen begrænsning på, hvor mange fonde & legater du kan søge, eller hvor meget støtte du kan få. Men når det er sagt, så skal du sætte dig et realistisk mål, strukturere din ansøgningsproces og sætte dig ind i, hvad du skal gøre.

Ved at bruge Legatbogen.dk accepterer du vores Cookiepolitik og Persondatapolitik.