Servicevilkår for legatansøgere

Nedenfor kan du læse servicevilkårene for brug af Legatbogen.dk’s hjemmeside og tjenester.

Accept af servicevilkår

Ved anvendelse af Legatbogen.dk’s hjemmeside og tjenester anses du for at have accepteret servicevilkårene. Hvis du anvender Legatbogen.dk’s hjemmeside og tjenester på vegne af en virksomhed, anses virksomheden ligeledes for at have accepteret servicevilkårene. Brug af Legatbogen.dk’s hjemmeside og tjenester (uanset hvorvidt din adgang eller brug er tilsigtet), er således alene berettiget, hvis du accepterer at overholde alle gældende love og denne aftale.

Beskrivelse af tjenesten

Legatbogen.dk er en gratis søgemaskine for fonde & legater. Vi hjælper ansøgere med at finde midler samt fonde & legater til at få de rigtige ansøgere. Legatbogen.dk giver dig værktøjer og ressourcer til på en nem og overskuelig måde at søge i de fonde og legater der er til rådighed for dig (i det følgende benævnt "Tjenesten").

Legatbogen.dk udbyder ikke selv legater eller fondsmidler, og har dermed heller ikke indflydelse på, hvordan, hvornår og til hvem de udbudte legater eller fondsmidler tildeles. Har du spørgsmål, bemærkninger eller klager over vilkårene for eller tildelingen af konkrete legater eller fonde, skal disse rettes mod den relevante legatudbyder eller fond.

Premium løsningen

Legatbogen.dk tilbyder en premium løsning, hvor du mod en månedlig betaling får adgang til en række udvidet muligheder i Tjenesten, herunder skabeloner til ansøgninger, eksempler på ansøgninger, tidsplan mv. (i det følgende benævnt ”Premium”).

Ved at tilmelde dig Premium accepterer du, at betale et månedligt gebyr på DKK 99 inkl. moms om måneden. Når du tilmelder dig Premium, skal du vælge din foretrukne betalingsmetode. Disse oplysninger skal være fuldstændige og nøjagtige, og du er ansvarlig for at holde dem opdateret. Du godkender udtrykkeligt, at vi fra din foretrukne betalingsmetode, må indkræve det månedlige gebyr for Premium. Det månedlige gebyr for Premium betales forud, og vil automatisk blive faktureret til din fortrukne betalingsmetode ved begyndelsen af den månedlige Premium periode.

I forbindelse med din bestilling af Premium accepterer du at give afkald på den 14-dages fortrydelsesret i det maksimale omfang tilladt af gældende lovgivning, således at du øjeblikkeligt er i stand til at få adgang til Premium ydelserne.

Premium vil automatisk blive fornyet, indtil du vælger at opsige din adgang til Premium. Du kan opsige Premium når det passer dig.

Opsigelse af Premium træder i kraft ved slutningen af den igangværende faktureringsperiode, og du vil have samme niveau af adgang til Premium gennem resten af en sådan faktureringsperiode. Det er ikke muligt at få tilbagebetalt gebyr for den igangværende faktureringsperiode ved opsigelse. Hvis du ikke længere ønsker at anvende Premium, så er det dit ansvar at opsige Premium i god tid, og senest 5 dage før udløbet af en faktureringsperiode, uanset om du aktivt bruger Premium eller ej.

Legatbogen.dk er berettiget til at ændre det månedlige gebyr med minimum 1 måneds varsel. Orientering om gebyrændring vil blive fremsendt pr. e-mail og vil til en hver tid fremgå af disse servicevilkår.

Ansvar

Din brug af Tjenesten sker for din egen risiko. Tjenesten leveres som den er og forefindes. Legatbogen.dk garanterer ikke for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indholdet af Legatbogen.dk’s hjemmeside og tjenester. Legatbogen.dk kan i intet tilfælde ifalde erstatningsansvar for eventuelle tab af indtægter, driftstab eller lignende tab som følge af anvendelse af Legatbogen.dk’s hjemmeside og tjenester.

Legatbogen.dk er en gratis tjeneste til personlig og ikke-kommerciel brug. Tjenesten må kun benyttes af personer over 16 år.

Du må ikke gå ind på Legatbogen.dk’s hjemmeside og tjenester ved brug af automatiske processer, heller ikke selv om det er til personlig brug.

Ved anvendelse af Legatbogen.dk’s hjemmeside og tjenester accepterer du at skadesløsholde Legatbogen.dk for ethvert tab, som Legatbogen.dk måtte lide som følge af din ulovlige anvendelse af Legatbogen.dk’s hjemmeside og tjenester herunder din manglende overholdelse af nærværende servicevilkår.

Rettigheder

Alle navne, logoer og varemærker tilhørende Legatbogen.dk må alene anvendes efter forudgående indhentelse af samtykke fra Legatbogen.dk. Indholdet på hjemmesiden, såsom tekst, illustrationer, billeder, software m.v., tilhører Legatbogen.dk eller Legatbogen.dk’s brugere og er beskyttet i henhold til ophavsretten eller anden lovgivning. En uautoriseret kopiering eller spredning af indholdet på Legatbogen.dk er i strid med ophavsretten og kan medføre civil- og/eller strafferetlige sanktioner.

Du accepterer ikke at kopiere, foretage reverse engineering eller at forsøge at afdække nogen kildekode, distribuere eller skabe afledte værker baseret på tjenesten, helt eller delvist. Du accepterer ikke at opnå adgang til Tjenesten ved hjælp af andre midler end det interface, der stilles til rådighed af Legatbogen.dk til brug for at opnå adgang til Tjenesten. Derudover ejes al software, der stilles til rådighed fra denne hjemmeside, herunder, uden begrænsning, alle HTML-koder og webkontroller, af Legatbogen.dk. Enhver reproduktion eller videreformidling af denne software er udtrykkeligt forbudt.

Legatbogen.dk's beskedsystem

Det er ikke tilladt at bruge Legatbogen.dk’s beskedsystem til spam eller junkmail. Beskedsystemet er udelukkende forbeholdt Legatbogen.dk’s brugere og er alene tilsigtet reelle henvendelser til den konkrete fond/legatadministrator. Det er ikke tilladt at sende ensartede beskeder til et stort antal forskellige fonde/legatadministratorer, ligesom der skal være tale om seriøse henvendelser rettet mod den konkrete fond/legatadministrator. Legatbogen.dk forbeholder sig retten til at afvise at videresende beskeder, såfremt der er mistanke om misbrug.

Såfremt der konstateres gentagende misbrug, spam eller junkmail, eller der er mistanke herom, er Legatbogen.dk berettiget til at udelukke afsenderen for adgang til beskedsystemet.

Ændringer eller ophør af Legatbogen.dk's hjemmeside og tjenester

Legatbogen.dk forbeholder sig ret til uden varsel at ændre, begrænse samt nedlægge Legatbogen.dk’s hjemmeside og tjenester.

Behandling af personlige oplysninger

I Legatbogen.dk’s Persondatapolitik og Cookiepolitik er det beskrevet, hvordan Legatbogen.dk indsamler og behandler dine oplysninger i forbindelse med anvendelse af Legatbogen.dk’s hjemmeside og tjenester. Legatbogen.dk’s Persondatapolitik og Cookiepolitik er således en inkorporeret del af disse servicevilkår, hvorfor du, ved anvendelse af Legatbogen.dk’s hjemmeside og tjenester, ligeledes anses for at have accepteret vilkårene i Legatbogen.dk’s Privatlivs- og Cookiepolitik. Legatbogen.dk opfordrer til, at du gennemlæser Legatbogen.dk’s Persondatapolitik og Cookiepolitik forud for anvendelsen af Legatbogen.dk’s hjemmeside og tjenester.

Linkning til Legatbogen.dk

Ved linkning til Legatbogen.dk, skal følgende overholdes:

  • Der skal linkes direkte til Legatbogen.dk’s hjemmeside og tjenester.
  • Links skal altid åbne i et nyt vindue, dvs. at der skal anvendes de såkaldte hypertekstlinks og ikke indrammede løsninger (frames).
  • Der må ikke linkes til Legatbogen.dk’s hjemmeside og tjenester på en måde eller i en sammenhæng, der er egnet til, at Legatbogen.dk’s indhold risikerer at blive misbrugt.

Overdragelse

Legatbogen.dk har til enhver tid ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand uden indhentelse af samtykke fra brugeren.

Ændring af servicevilkår

Legatbogen.dk har til enhver tid ret til at ændre nærværende servicevilkår. Ændringerne kan skyldes ændringer i eksisterende lovgivning eller ændringer i Legatbogen.dk’s hjemmeside og tjenester. Legatbogen.dk opfordrer til, at du jævnligt gennemlæser servicevilkårene.

Såfremt specifikke servicevilkår måtte anses for ugyldige eller retsstridige med den følge, at de ikke kan håndhæves, påvirker det ikke gyldigheden og håndhævelsen af de øvrige servicevilkår.

Tvister

Enhver tvist, der måtte være en følge af nærværende servicevilkår, er undergivet dansk ret og afgøres ved de almindelige domstole.

Ved at bruge Legatbogen.dk accepterer du vores Cookiepolitik og Persondatapolitik.