Efter du har ansøgt

 

Du har nu sendt dine ansøgninger afsted og venter i spænding. Hvis du får afslag på dine ansøgninger, så må du fortsætte med at sende nye ansøgninger til relevante fonde & legater. Hvis du derimod har fået et tilsagn, så er der et par opfølgende aktiviteter, som du skal være opmærksom på.

Afslag eller tilsagn

Ventetiden på fondens eller legatets svar på din ansøgning kan være pinefuld. Du må være tålmodig. Du kan dog undersøge, hvad fonden eller legatet har oplyst om deres behandlingstid af ansøgninger, samt hvad deres tilbagemeldingspolitik er. Fonde & legater kan have vidt forskellige procedurer. Det er kun nogle fonde & legater, der oplyser, hvornår du kan forvente at få et svar fra dem, og det er de færreste fonde & legater, der sender en bekræftelse på, at de har modtaget din ansøgning. Endelig er det kun omkring halvdelen af fonde & legater, som sender et skriftligt afslag – og de resterende hører du bare ikke fra. Du kommer altså til at opleve noget ventetid i usikkerhed. Men bare rolig! Fonden eller legatet vil kontakte dig, hvis du får tilsagn.

Du kan forvente at modtage svar enten per brev eller per mail. Husk løbende at tjekke din postkasse eller den mail, som du har oplyst til fonden eller legatet.

Udbetalingen

Tillykke, du har fået et tilsagn. I fondens eller legatets tilsagnsbrev vil det fremgå, hvordan og hvornår du får pengene udbetalt. Husk at følge på anvisningerne i tilsagnsbrevet. Du kan eksempelvis have modtaget et betinget tilsagn, hvor du kun får pengene udbetalt til din konto, såfremt du eftersender eventuel manglende dokumentation.

Du kan ikke forvente at få pengene udbetalt umiddelbart efter, at du har fået tilsagn. Nogle fonde & legater udbetaler kun penge på bestemte tidspunkter af året.

Overskydende penge

Du kan opleve samlet set at få tilsagn om et højere beløb, end du har budgetteret med. Det vil du typisk først finde ud af i takt med, at de sidste tilsagn tikker ind. Hvis du modtager flere penge end du havde budgetteret med, så kontakt fonden eller legatet.

Skat

Som udgangspunkt er støtten, der er bevilget til studerendes studie- og praktikophold, skattefrie. Du skal dog huske at gemme regninger og fakturaer for samtlige større udgifter i forbindelse med opholdet, så du kan efterfølgende kan dokumentere over for SKAT, at du har brugt midlerne til formålet. Nogle fonde & legater indberetter støtten til SKAT. Tjek derfor dine skatteoplysninger for at sikre dig, at din støtte ikke fejlagtigt er registreret som skattepligtig indkomst. Du kan læse mere om støtte fra fonde & legater til studie- og praktikophold i udlandet på www.skat.dk.

Øvrige uddelinger fra fonde & legater er som udgangspunkt skattepligtig indkomst. Skattens størrelse vil afhænge af dine skatteforhold. Læs mere på www.skat.dk.

Takkebrev

Send et takkebrev til de fonde & legater, som har bevilliget dig støtte. Dels er det rigtig god stil og dels kan fonden eller legatet se, at du har fået et godt udbytte ud af de midler, som de har valgt at støtte dig med.

Efter din afrejse

Nogle fonde & legater – men ikke alle – tillader, at du søger videre eksempelvis under dit udlandsophold, hvor kun de færreste tillader, at du søger, når dit udlandsophold er afsluttet.

Studerer du en flerårig grad i udlandet, så har du mulighed for at søge den samme fond eller legat flere år i træk. Hvis du opfylder alle kriterier, men fik afslag første gang du søgte, så søg igen. Vær dog opmærksom på, at der kan være enkelte fonde & legater, som kun kan søges én gang per projekt.

Hvis du genansøger en fond eller et legat, så gør opmærksom på, at du allerede tidligere har modtaget støtte. Tak endnu engang for den tildelte støtte og redegør for, hvad der er sket siden sidst. De fonde & legater som har støttet dig, kan godt huske dig, men du skal dog stadig sende en komplet ansøgning med de nødvendige dokumenter.

5 hurtige tips

  • Tjek dine ansøgte fonde & legaters tilbagemeldingspolitik

  • Hvis du modtager støtte fra en fond eller et legat, så send et takkebrev - det er god stil

  • Fortsæt din fonds- og legatsøgning efter din afrejse – jo flere du søger, jo større er chancen for at du får opfyldt dit finansieringsbehov

  • Tjek om du skal betale skat af den økonomiske støtte

  • Gem en kopi alle større regninger og fakturaer

Forventet tidsforbrug: 1-5 timer

Hent skabeloner og eksempler

Ved at bruge Legatbogen.dk accepterer du vores Cookiepolitik og Persondatapolitik.