budget

Lav et godt budget

 

Når du søger fonde & legater er budgettet ét af de vigtigste dokumenter. I budgettet skal du vise, at du rent faktisk har behov for støtte fra fonde & legater, samt at behovet er så stort, at du får den størst mulige uddeling. Budgettet er samtidig et af de dokumenter, som mange er i tvivl om, hvordan de skal udarbejde. Her er nogle tips til de grundlæggende principper i opsætningen af budgettet.

Vær realistisk

Et studie- eller praktikophold i udlandet er dyrt for studerende, og for de flestes vedkommende er det vanskeligt at spare op til udlandsopholdet på egen hånd. Fonde & legater vil derfor gerne støtte de studerende, som har et behov. Fonds- og legatadministratorer har en god forståelse for, hvad det koster at tage på studie- eller praktikophold i udlandet, og de er vant til at læse budgetter. Når du laver dit budget til dit udlandsophold, så skal du være realistisk, og det kræver et grundigt forarbejde at lave et realistisk budget. Et budget består af indtægter versus udgifter, og det er differencen mellem disse to sider, som viser dit finansieringsbehov.

Estimér prisen på dit udlandsophold

Det kan være svært at vurdere, hvad det koster at tage et studie- eller praktikophold i udlandet, men du kan sagtens lave research på egen hånd, så du er i stand til at lave et fornuftigt overslag. Det er eksempelvis dyrere at læse i New York end i Manilla. Søg information på de udenlandske uddannelsesinstitutioner, hvor du kan finde priserne på studieafgiften, udgifter til bøger, gennemsnitlige udgifter til kost og logi med videre. Du kan også undersøge, hvad en flybillet til din destination koster. Søg desuden inspiration og sammenlign dit budget med andre ansøgeres budgetter eller tal med din studievejleder eller din uddannelsesinstitutions internationale kontor.

Indtægter

Du kan som regel ikke have et studiejob ved siden af dine studier eller din praktik, når du er på et udlandsophold, og derfor vil din SU typisk være din eneste indtægtskilde. Hvis du skal betale studieafgift, kan du som udgangspunkt også få et udlandsstipendium. Er du berettiget til SU og/eller et udlandsstipendium, men af en eller anden årsag ikke modtager ydelserne, så skal du forklare dette i en fodnote til budgettet. Du kan læse mere om SU og udlandsstipendier på www.su.dk/udland.

Udgifter

I dit budget skal du anføre de merudgifter, som du har i forbindelse med dit studie- eller praktikophold i udlandet. Det vil sige, at du kun skal anføre de udgifter, som vedrører selve udlandsopholdet og de dertil knyttede aktiviteter. Du skal eksempelvis ikke medregne din husleje i Danmark eller udgifter til indkøb af nyt tøj eller en ny computer.

Et studie- eller praktikophold i udlandet handler om mere end dine studier. Du kan derfor godt medtage udgifter til en konference, et sprogkursus eller andre relevante kulturelle eller sociale aktiviteter i dit budget. Hvis du har ekstraordinære udgifter, så er det en god idé at skrive en kort forklaring i en fodnote til budgettet. Husk at redegøre for alle dine udgifter, så du ikke kommer til at ’snyde’ dig selv.

Finansieringsbehov

Dit budget skal naturligvis afspejle, at du har et finansieringsbehov, som fonden eller legatet kan hjælpe dig med at få dækket. Vær sikker på, at dit finansieringsbehov er større end fondens eller legatets maksimale uddeling. Det gælder også, når du medregner den støtte, som du måske allerede har modtaget fra andre fonde og legater. Du skal ikke søge den enkelte fond eller legat om et specifikt beløb med mindre de beder om det, men blot angive dit samlede finansieringsbehov. Din anmodning om et specifikt beløb kan i værste fald betyde, at du modtager mindre end du egentlig havde mulighed for at få.

Vær opmærksom på, at størrelsen på den støtte, som du modtager fra fonden eller legatet ikke nødvendigvis hænger sammen med dit finansieringsbehov. Fonde & legaters bestyrelser har typisk udarbejdet retningslinjer for deres årlige uddelinger, og kan eksempelvis have fastsat bestemte støttebeløb til bestemte typer af aktiviteter, således at et praktikophold i Europa af tre måneders varighed støttes med 5.000 kr. og et udvekslingsophold i Kina af seks måneders varighed støttes med 10.000 kr.

Hvis du efter et endt ansøgningsforløb samlet set har modtaget et større beløb end dit finansieringsbehov, så kontakt fonden eller legatet.

Finansieringsmuligheder

I budgettet anfører du også dine øvrige finansieringsmuligheder. Vær dog opmærksom på, at dette beløb ikke skal medregnes som en indtægt, da det gør dit reelle finansieringsbehov mindre. Formålet med at anføre finansieringsmuligheder i budgettet er, at du viser, at du er seriøs og målrettet, og at du har et realistisk finansieringsbehov. Under finansieringsmuligheder anfører du poster som eksempelvis egen opsparing, et udlandsstudielån eller en kassekredit. Du kan læse mere udlandsstudielån på www.su.dk/udland.

Budgettets opstilling og poster

I dit budget skal du angive, hvilken periode den dækker over. Det er ikke tilstrækkeligt at skrive, at budgettet gælder for ét studieår. Et studieår i England kan eksempelvis vare længere end et studieår i USA.

Lav dit budget enkelt og overskueligt ved at bruge de overordnede hovedkategorier: Indtægter, udgifter, finansieringsbehov og finansieringsmuligheder. Skriv desuden alle beløb i danske kroner og indsæt kursberegningen i en fodnote til budgettet.

Relevante budgetposter for dit studie- eller praktikophold i udlandet kan være:

 • Indtægter
  1. SU
  2. Udlandsstipendium
 • Udgifter
  1. Undervisningsafgift
  2. Bolig
  3. Kost
  4. Rejseomkostninger
  5. Generel transport
  6. Forsikring
  7. Kulturelle/sociale formål
  8. Konference
  9. Sprogkursus
  10. Bøger og materiale
  11. Lommepenge
  12. Vaccination
 • Finansieringsbehov
  1. Udgifter minus indtægter
 • Finansieringsmuligheder
  1. Legater
  2. Lån/kassekredit
  3. Opsparing

5 hurtige tips

 • Søg aldrig om et specifikt beløb medmindre fonden eller legatet beder om det

 • Sørg altid for at dit finansieringsbehov er større, end det maksimale beløb fonden giver

 • Gør dit budget overskueligt

 • Vær realistisk

 • Lad være med at sætte opsparing og lån under indtægt

Forventet tidsforbrug: 2-3 timer

Hent skabeloner og eksempler

Cookies og servicevilkår

Legatbogen anvender cookies for at give dig en god brugeroplevelse. Ved at bruge sitet accepterer du vores anvendelse af cookies samt vores servicevilkår. Læs mere.