Karakterudskrifter

 

Fonde & legater vil ofte gerne have en kopi af dine karakterudskrifter som bevis på, at du er indskrevet på din uddannelse. Karakterudskrifter kan blive et irritationsmoment i din ansøgningsproces, hvis du går for sent i gang med at indhente dem.

Sådan får du fat i karakterudskrifterne

Det er ofte ret nemt at hente sine karakterudskrifter. På mange uddannelsesinstitutioner kan du via den digitale selvbetjening logge ind og downloade eller printe dine karakterudskrifter. Hvis du ikke har mulighed for selv at printe karakterudskrifterne, så skal du henvende dig på eksamens- eller studiekontoret på din uddannelsesinstitution og bede om hjælp. Nogle fonde & legater kan have interesse i at se dine karakterer fra eksempelvis dit gymnasium, og i de tilfælde må du rette henvendelse til studiekontoret på dit gamle gymnasium.

Sådan får du verificeret karakterudskrifterne

For nogle fonde & legater er det ikke tilstrækkeligt, at du vedlægger et udskrift af dine karakterer. De vil også sikre sig, at karakterudskrifterne ikke er falske. Du får verificeret dine karakterudskrifter ved enten at benytte det digitale selvbetjeningssystem eller ved at henvende dig på det internationale kontor eller hos eksamens- eller studiekontoret og bede dem stemple og underskrive dine karakterudskrifter.

Husk at underskrift og stempel skal være original og må ikke have været scannet, printet eller kopieret efterfølgende.

De vigtige karakterer

Nogle fonde & legater benytter udelukkende karakterudskrifterne som dokumentation for, at du rent faktisk er indskrevet på din uddannelse. Andre fonde & legater lægger i høj grad vægt på karaktererne, og her kan dit karaktergennemsnit være afgørende for, om fonden eller legatet vil støtte dit udlandsophold.

Fonde & legater interesserer sig typisk ikke for dine karakterer fra folkeskolen eller gymnasiet, så send som udgangspunkt kun karaktererne fra din igangværende uddannelse. Der er dog en række undtagelser. Fonde & legater kan interessere sig for eksempelvis dine folkeskole- og/eller gymnasiekarakterer, hvis de har en særlig tilknytning til netop din tidligere folkeskole eller gymnasium. Det kan også være tilfælde, hvor du gerne vil demonstrere en særlig faglig interesse eller talent inden for et bestemt fagområde. Du vil derfor gerne vedlægge karakterudskrifter for at vise, at interessen begyndte tidligt.

5 hurtige tips

  • Undersøg om karakterudskrifterne skal verificeres

  • Undersøg om der er krav til et karaktergennemsnit, og om du opfylder kravet

  • Find ud af hvilke karakterudskrifter den enkelte fond eller legat er interesseret i

  • Tjek om dine karakterudskrifter skal være på dansk eller engelsk

  • Vent ikke til sidste øjeblik med at få fat på karakterudskrifterne

Forventet tidsforbrug: 1-2 timer

Ved at bruge Legatbogen.dk accepterer du vores Cookiepolitik og Persondatapolitik.