VELUX FONDEN

Hos VELUX er ansvarlighed og transparens i højsædet! Som fonde skal vi udfylde vores rolle - at støtte almennyttige projekter - i civilsamfundet på mønsterværdig vis. Det stiller krav til at handle ansvarligt internt hos fondene og til at være transparente i dialogen med omverdenen. Med bevillingern... Læs mere

Gennemsnitlig uddeling1,09 mia. kr. pr. år.

Støtte til Unge øjenforskere, som studerer medicin (Skolarstipendium)

Legatportioner
Maks. 145.000 kr.
Næste frist
15/9/2024

Sådan støtter vi

Vi støtter

 • Stud. med. ved et af de danske universiteters medicinske fakulteter eller øjenafdelinger på hospitalerne
 • Ansøgninger udformet af projektets hovedvejleder, som skal have akademisk tilknytning til et af de fire medicinske fakulteter i Danmark. Vejleder skal også opfylde fakulteternes kriterier som hovedvejleder for forskningsårsstuderende
 • Med krav om, at vejleder skal stå inde for projektet, og dermed kunne sandsynliggøre at den studerende kan gennemføre studiet, samt hvordan vejleder kender den studerende
 • Med forventning om, at skolarprojektet har et niveau, der kan udmøntes i en videnskabelig artikel i et peer-reviewed tidsskrift
 • Lovende øjenforskning samt projekter om problemstillinger af høj relevans for øjenforskningen
 • Skolarprojekter, hvor hovedtemaet er perspektivrig øjenforskning og projekter, der er drevet af høj relevans for øjenforskningen - dette må gerne være sammenhængende med den studerendes speciale
 • Projekter under nævnte tema. Under dette tema kan både basalforskning og kliniske projekter komme i betragtning, ligesom tværfaglige projekter også kan ansøge om støtte
 • Med midler, som kan dække løn i op til 12 måneder og finansiering af eventuelle driftsudgifter
 • Efter krav om, at den studerende ikke arbejder ved siden af skolarprojektet (den studerende må gerne modtage finansiering til dækning af driftsudgifter fra andre institutioner eller fonde der ikke dækker lønomkostninger)
 • Med forventning om projektstart i forårssemesteret

Vi støtter IKKE

 • Løbende drift og administration af institutioner (fx forskningsinstitutioner og institutter, plejecentre, hospicer) eller organisationer (herunder foreninger og klubber)
 • Restfinansiering eller indsamling rettet mod mange fonde og sponsorer
 • Individuelle ph.d.-studier samt individuelle frikøb til fastansatte universitetsforskere
 • Forskning med direkte kommercielt sigte
 • Studierejser og studieophold
 • Afholdelse af og deltagelse i konferencer, workshops, seminarer mv.
 • Projekter, der overvejende har et lokalt sigte, og som kun er lokalt forankrede. En undtagelse er fondenes støtte til aktive ældre, der sagtens kan være mindre, lokale projekter

Sådan ansøger du

Nødvendige dokumenter

Ansøgningsskema
Budget
Karakterudskrift for igangværende uddannelse
Anbefaling
Dokumentation for ophold
Projektbeskrivelse
Publikationsliste
Retningslinjer
Tidsplan
Samtykkeerklæring for medansøgere

Sådan sender du din ansøgning

Vigtige datoer

 • Ansøges fra

  Løbende

  Ansøges inden

  15/9/2024

  Svar på ansøgning fra

  Ukendt

  Udbetaling fra

  Ukendt

Andet

Fristen for ansøgning er kl 13.00 på den pågældende dag.

Legatportioner
Maks. 145.000 kr.
Næste frist
15/9/2024

Få flere midler -
brug mindre tid


Opgradér til Premium og få:

 • Ansøgningmetoder for alle fonde & legater
 • Personlig tidsplan for dine ansøgninger
 • Direkte kontakt til fonde & legater
 • Skabeloner til budget, motivation m.m.
 • Eksempler på succesfulde ansøgninger

"Super værktøj! Legatbogen sparede mig for en masse arbejdstimer."

Theodor Lundberg
Theodor fik 102.000 kr.
fra 7 fonde & legater.

Ved at bruge Legatbogen.dk accepterer du vores Cookiepolitik og Persondatapolitik.