VELUX FONDEN

Hos VELUX er ansvarlighed og transparens i højsædet! Som fonde skal vi udfylde vores rolle - at støtte almennyttige projekter - i civilsamfundet på mønsterværdig vis. Det stiller krav til at handle ansvarligt internt hos fondene og til at være transparente i dialogen med omverdenen. Med bevillingern... Læs mere

Gennemsnitlig uddeling1,09 mia. kr. pr. år.

Støtte til Humanvidenskab og praksis (Humpraxis)

Legatportioner
Ukendt
Næste frist
3/3/2024

Sådan støtter vi

Vi støtter

 • Forskning til fremme af Humanvidenskab i samarbejde med praksis inden for social-, aldrings- eller miljøområdet
 • Med krav om, at forskningsdelen varetages af universitetsforskere fra humanvidenskabelige fagområder, dvs. alle humanistiske fag og de nærmest beslægtede samfundsvidenskabelige fag (antropologi, psykologi, politologi og sociologi) samt de humanvidenskabelige dele af folkesundhedsvidenskab
 • Med krav om, at projektet skal rumme grundvidenskabelige elementer, dvs. indeholde teoriudvikling og ikke alene bestå af følgeforskning, dataindsamling eller evaluering
 • Med krav om, at forsknings- og praksisdelene skal være etablerede og tæt integrerede i det samlede projektdesign og være hinandens forudsætninger
 • Fremme af samarbejdet mellem forskere indenfor det humanvidenskabelige område og praksisaktører indenfor social-, aldrings- eller miljøområdet
 • Ph.d.- eller postdoc-stipendiemidler, lønudgifter til nødvendige frikøb af universitetsforskere, frikøb/løn til projektledelse og projektmedarbejdere samt konference-, seminar-, rejse-, møde- og publikationsudgifter
 • Øvrige driftsudgifter, der er direkte relaterede til projektet, mindre udgifter til evt. nødvendigt projektrelateret udstyr, formidling af projektets resultater samt forankring af projektets metoder og aktiviteter
 • Efter en proces der involverer inviterede ansøgninger

Vi støtter IKKE

 • Projekter, der overvejende har et lokalt sigte, og som kun er lokalt forankrede. En undtagelse er dog fondenes støtte til aktive ældre, der som regel er målrettet mindre, lokale projekter
 • Løbende drift og administration af institutioner (fx. forskningsinstitutioner og institutter) eller organisationer (herunder foreninger), men udelukkende projektrelateret administration
 • Individuelle ph.d.-studier samt individuelle frikøb til fastansatte universitetsforskere
 • Forskning med direkte kommercielt sigte
 • Studierejser og studieophold
 • Afholdelse af og deltagelse i konferencer, workshops, seminarer, m.v.
 • Projekter, som fremmer specifikke kommercielle interesser, formål eller parter

Sådan ansøger du

Nødvendige dokumenter

Budget
Retningslinjer

Sådan sender du din ansøgning

Vigtige datoer

 • Ansøges fra

  Løbende

  Ansøges inden

  3/3/2024

  Svar på ansøgning fra

  Ukendt

  Udbetaling fra

  Ukendt

Andet

Fristen for interessetilkendegivelse er kl 13 på ansøgningsdagen.

Legatportioner
Ukendt
Næste frist
3/3/2024

Få flere midler -
brug mindre tid


Opgradér til Premium og få:

 • Ansøgningmetoder for alle fonde & legater
 • Personlig tidsplan for dine ansøgninger
 • Direkte kontakt til fonde & legater
 • Skabeloner til budget, motivation m.m.
 • Eksempler på succesfulde ansøgninger

"Super værktøj! Legatbogen sparede mig for en masse arbejdstimer."

Theodor Lundberg
Theodor fik 102.000 kr.
fra 7 fonde & legater.

Ved at bruge Legatbogen.dk accepterer du vores Cookiepolitik og Persondatapolitik.