Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget har til formål at styrke frugt- og gartneribrugets udviklingsmuligheder og konkurrenceevne ved i overensstemmelse med § 7, stk. 1, i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under den fælles landbrugspolitik... Læs mere

Gennemsnitlig uddeling7,2 mio. kr. pr. år.

Støtte til Frugt- og gartneribrugets udviklingsmuligheder og konkurrenceevne

Sådan støtter vi

Vi støtter

 • Projekter, der styrker frugt- og gartneribrugets udviklingsmuligheder og konkurrenceevne
 • Foranstaltninger i forbindelse med: Afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse og sygdomsbekæmpelse, kontrol, medfinansiering af initiativer under EU-programmer samt i øvrigt foranstaltninger, som ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri giver sin tilladelse til
 • Foreninger, brancheorganisationer, selvejende institutioner, offentlige institutioner samt andre juridiske enheder
 • Konkurrenceforvridende projekter under de minimis–reglerne (ifølge de minimis-reglen må en virksomhed modtage op til 200.000 euro i offentlig støtte over tre år. Beløbsgrænsen for primærproducenter er 15.000 euro over tre år)
 • Ovenstående, men dækker kun projektudgifter, som vedrører aktiviteter, der gennemføres i perioden 1. januar – 31. december i det kalenderår, som bevillingen vedrører
 • Flerårige projekter, men Fonden tager kun stilling til den del af projektet, der gennemføres i kalenderåret for den pågældende ansøgningsrunde. Fonden kan ikke give tilsagn om tilskud til senere faser i projektet i de efterfølgende år. Tilskud hertil vil kræve en ny ansøgning om tilskud fra Fonden forud for det pågældende kalenderår

Vi støtter IKKE

 • Projekter, som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner i det omfang, den påvirker samhandlen mellem medlemsstaterne

Sådan ansøger du

Nødvendige dokumenter

Ansøgningsskema

Sådan sender du din ansøgning

Ansøgningsmetoden er ukendt.

Vigtige datoer

 • Ansøges fra

  1/5/2023

  Ansøges inden

  Ukendt

  Svar på ansøgning fra

  Ukendt

  Udbetaling fra

  Ukendt

Andet

Næste ansøgningsrunde forventes opslået i maj måned.

Få flere midler -
brug mindre tid


Opgradér til Premium og få:

 • Ansøgningmetoder for alle fonde & legater
 • Personlig tidsplan for dine ansøgninger
 • Direkte kontakt til fonde & legater
 • Skabeloner til budget, motivation m.m.
 • Eksempler på succesfulde ansøgninger

"Super værktøj! Legatbogen sparede mig for en masse arbejdstimer."

Theodor Lundberg
Theodor fik 102.000 kr.
fra 7 fonde & legater.

Administrerer du denne fond eller legat? Så opret dig som bruger

Ved at bruge Legatbogen.dk accepterer du vores Cookiepolitik og Persondatapolitik.