Nordea-fonden

Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål, der støtter projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Projekterne kan være i alle størrelser, men har alle til fælles, at de er til gavn og glæde for mennesker over hele landet. Herudover uddeler fonden legater... Læs mere

Gennemsnitlig uddeling500 mio. kr. pr. år.

Støtte til Studieophold i udlandet for kandidatstuderende

Legatportioner
10.000 - 30.000 kr.
Næste frist
Løbende

Sådan støtter vi

Vi støtter

 • Kandidatstuderendes studieophold i udlandet
 • Uddannelser på kandidatniveau, med krav om at den studerende skal være tilknyttet en dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution under opholdet
 • Efter følgende krav: såfremt opholdet er del af en dansk kandidatuddannelse, skal undervisningen/praktikken være integreret og meritgivende i form af ECTS-point samt vare mindst 1 semester. For undervisningsforløb kræves normerede 30 ECTS-point per semester, for praktikophold kræves min. 15 ECTS-point
 • Fuldt kandidatstudium udenlands, såfremt det har en varighed på min. 1 år eller 2 sammenhængende semestre
 • Såfremt din bacheloruddannelse er afsluttet inden påbegyndelsen af det tilskudssøgte udlandsophold. Gør dette sig ikke gældende, kan et evt. legat først udbetales, når du fremsender dokumentation for en bestået bachelorgrad
 • For at understøtte den studerendes uddannelse med henblik på at tilegne sig faglige kvalifikationer, globalt udsyn, begå sig internationalt mv.
 • Få mere information på vores hjemmeside: https://nordeafonden.dk/soeg-stoette/legater-til-studieophold/legater-til-kandidatstuderende

Vi støtter IKKE

 • Studerende, der tager en hel uddannelse i udlandet med en varighed på under et år eller to sammenhængende semestre
 • Studerende med en allerede afsluttet kandidatuddannelse
 • Studerende, berettiget til løn/dagpenge under praktikopholdet (du må gerne modtage SU)
 • Studerende, der tidligere har modtaget et legat til studieophold i udlandet fra Nordea-fonden
 • Sommerskole, feltarbejde og specialeskrivning
 • E-learning

Sådan ansøger du

Nødvendige dokumenter

Motiveret ansøgning
Budget
Eksamensbevis
Karakterudskrift for igangværende uddannelse
Forhåndsgodkendelse
Ansøgningsskema
Optagelsesdokumentation
Slutrapport

Sådan sender du din ansøgning

Vigtige datoer

 • Ansøges fra

  Løbende

  Ansøges inden

  Løbende

  Svar på ansøgning fra

  Ukendt

  Udbetaling fra

  Ukendt

Andet

Alle ansøgere får skriftligt svar på deres ansøgning. I skemaet på vores hjemmeside, kan du se hvornår du kan forvente svar: https://nordeafonden.dk/legater-til-studieophold/legater-til-kandidatstuderende

Legatportioner
10.000 - 30.000 kr.
Næste frist
Løbende

Få flere midler -
brug mindre tid


Opgradér til Premium og få:

 • Ansøgningmetoder for alle fonde & legater
 • Personlig tidsplan for dine ansøgninger
 • Direkte kontakt til fonde & legater
 • Skabeloner til budget, motivation m.m.
 • Eksempler på succesfulde ansøgninger

"Super værktøj! Legatbogen sparede mig for en masse arbejdstimer."

Theodor Lundberg
Theodor fik 102.000 kr.
fra 7 fonde & legater.

Ved at bruge Legatbogen.dk accepterer du vores Cookiepolitik og Persondatapolitik.