Konsul George Jorck og hustru Emma Jorcks Fond

Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond er stiftet af konsul George Jorck ved fundats af 1953. Fondskapitalen hidrører fra arv efter legatstifteren og dennes ægtefælle, Emma Jorck. Fonden er en almenvelgørende, ikke-erhvervsdrivende fond, der yder støtte til en række formål inden for en økon... Læs mere

Gennemsnitlig uddeling3 mio. kr. pr. år.

Støtte til Formål inden for musik, film, teater, billedkunst og litteratur

Legatportioner
20.000 - 100.000 kr.
Næste frist
Ukendt

Sådan støtter vi

Vi støtter

 • Formål inden for musik, film, teater, billedkunst og litteratur
 • Projekter af en vis professionel karakter og af interesse for en bredere kreds
 • Udgivelse af bogværker med overvejende kulturel, videnskabelig eller historisk, herunder kulturhistorisk, værdi
 • Teaterforestillinger & film, særligt projekter af begrænset omfang, som kan have vanskeligt ved at skaffe støtte på anden vis, navnlig fra offentlig side
 • Kunstudstillinger af større, almen interesse
 • Musik, dog støttes festivals og egenproduktioner kun i begrænset omfang
 • I helt særlige tilfælde som sponsor for et større projekt, eksempelvis ved at yde underskudsgaranti inden for bestemte rammer

Vi støtter IKKE

 • Enkeltpersoners private, økonomiske behov
 • Uddannelse, herunder studierejser af enhver art
 • Arbejdslegater og lignende
 • Andre projekter med et overvejende personligt eller kommercielt islæt
 • Uddelinger eller anden virksomhed, der foregår i andre fondes regi

Sådan ansøger du

Nødvendige dokumenter

Ansøgningsskema
Budget
Vejledning

Sådan sender du din ansøgning

Andet

Forespørgsler om hvorvidt en ansøgning er imødekommet, eller hvornår en ansøgning kan forventes behandlet, vil ikke blive besvaret.

Vigtige datoer

 • Ansøges fra

  Løbende

  Ansøges inden

  Ukendt

  Svar på ansøgning fra

  Andet

  Udbetaling fra

  Ukendt

  Bemærk:

  Kun tildelte ansøgere modtager svar

Andet

Ansøgninger behandles normalt af fondens bestyrelse 4 gange årligt. Ansøgninger indgivet i januar - marts behandles normalt i april, april - juni behandles normalt i juli, juli - september behandles normalt i oktober, oktober - december behandles normalt i januar.

Legatportioner
20.000 - 100.000 kr.
Næste frist
Ukendt

Få flere midler -
brug mindre tid


Opgradér til Premium og få:

 • Ansøgningmetoder for alle fonde & legater
 • Personlig tidsplan for dine ansøgninger
 • Direkte kontakt til fonde & legater
 • Skabeloner til budget, motivation m.m.
 • Eksempler på succesfulde ansøgninger

"Super værktøj! Legatbogen sparede mig for en masse arbejdstimer."

Theodor Lundberg
Theodor fik 102.000 kr.
fra 7 fonde & legater.

Administrerer du denne fond eller legat? Så opret dig som bruger

Ved at bruge Legatbogen.dk accepterer du vores Cookiepolitik og Persondatapolitik.