VELUX FONDEN

Hos VELUX er ansvarlighed og transparens i højsædet! Som fonde skal vi udfylde vores rolle - at støtte almennyttige projekter - i civilsamfundet på mønsterværdig vis. Det stiller krav til at handle ansvarligt internt hos fondene og til at være transparente i dialogen med omverdenen. Med bevillingern... Læs mere

Gennemsnitlig uddeling1,09 mia. kr. pr. år.

Støtte til Sociale projekter i Danmark med fokus på socialt udsatte borgere - VELUX FONDEN

Legatportioner
Ukendt
Næste frist
2/9/2020

Sådan støtter vi

Vi støtter

 • Sociale projekter i Danmark med fokus på borgere i en socialt udsat position
 • Med fokus på metodeudviklende projekter, der har til formål at opbygge eller fremme konstruktive fællesskaber, rummelighed og aktivt medborgerskab
 • Projekter i alle livets faser - fra barn til ældre, der forebygger, at borgere i en socialt udsat position oplever at være udenfor samfundets fællesskaber. De tre fokusområder på METODEUDVIKLING er "BØRN OG FAMILIER", "UNGE OG VOKSNE" og "ÆLDRE"
 • Helhedsorienterede indsatser i socialt udsatte børnefamilier, hvor barnets liv i familien er udgangspunktet. Målet er at fremme børnenes trivsel ved at tage afsæt i hele familiens situation
 • Sociale indsatser, der understøtter voksendannelsen og bestræbelserne på at skabe et bæredygtigt voksenliv, når unge og voksne står i risiko for, eller er havnet i, en social udsat position
 • Sociale indsatser, der styrker ældres aktive deltagelse i lokalsamfundet ved at udvikle initiativer, der bringer ældres ressourcer i spil og vedligeholder ældres handlekraft - til gavn for sammenhængskraften og bæredygtigheden i lokalsamfundet
 • Især sociale projekter, der udvikler og afprøver innovative og eksperimenterende arbejdsmetoder i det praktiske sociale arbejde med umiddelbar positiv effekt for borgere i en socialt udsat position
 • Især sociale projekter, der opbygger eller fremmer udsatte borgeres deltagelse i konstruktive fællesskaber hvor der er mulighed for at skabe sociale relationer, der styrker personlige og sociale kompetencer og/eller deltage i aktiviteter, som udvikler uddannelsesmæssige og faglige kompetencer
 • Især sociale projekter hvis resultater og metoder er økonomisk bæredygtige, så der er høj sandsynlighed for implementering og forankring efter projektperioden såvel hos ansøger som hos andre lignende organisationer
 • Efter ønsket om forandring. Dette er en nødvendig drivkraft i de projekter, vi støtter

Vi støtter IKKE

 • Løbende drift og administration af institutioner (fx. forskningsinstitutioner og institutter, børnehaver, legepladser, skoler, forsamlingshuse, kulturhuse, plejecentre, hospicer) eller organisationer (herunder foreninger og klubber)
 • Restfinansiering eller indsamling rettet mod mange fonde og sponsorer
 • Individuelle ph.d.-studier samt individuelle frikøb til fastansatte universitetsforskere
 • Sundheds- og veterinærvidenskabelig forskning
 • Forskning med direkte kommercielt sigte
 • Studierejser og studieophold
 • Afholdelse af og deltagelse i konferencer, workshops, seminarer mv.
 • Eventprægede aktiviteter, teaterforestillinger, koncerter mv.
 • Private bygge- og restaureringsprojekter
 • Etablerede socialøkonomiske virksomheder, hvor forretningskonceptet er afprøvet og fundet bæredygtigt, herunder heller ikke opskalering af virksomheders bæredygtige forretningsmodeller
 • Offentlige myndigheders lovbestemte opgaver og udgifter
 • Projekter, der har et overvejende lokalt sigte, og som kun er lokalt forankrede. En undtagelse er fondenes støtte til aktive ældre, der sagtens kan være mindre, lokale projekter
 • Byggeri/renovering, driftsopgaver eller opgaver, der falder ind under det offentliges forpligtelser
 • Privatpersoner og kommercielle virksomheder

Sådan ansøger du

Nødvendige dokumenter

Ansøgningsskema
Budget
Anbefaling
Publikationsliste
Retningslinjer
Reviewers
Vejledning til ansøgning
Interessetilkendegivelse
Virkningsevaluering
Samtykkeerklæring for medansøgere

Sådan sender du din ansøgning

Andet

Filer skal være i PDF format, og hver fil må max. fylde 5 MB. OBS. Det er også muligt at sende en projektidé: Projektidéer - eller det vi kalder interessetilkendegivelser – er på 1-3 sider og er en kort beskrivelse af en idé/projektforslag. En interessetilkendegivelse giver dig mulighed for at få en tilbagemelding på, om din idé falder indenfor fondens strategiske fokus, inden du udarbejder en fuld ansøgning.

Vigtige datoer

 • Ansøges fra

  Løbende

  Ansøges inden

  2/9/2020

  Svar på ansøgning fra

  Ukendt

  Udbetaling fra

  Ukendt
 • Ansøges fra

  Løbende

  Ansøges inden

  28/10/2020

  Svar på ansøgning fra

  Ukendt

  Udbetaling fra

  Ukendt
 • Ansøges fra

  Løbende

  Ansøges inden

  6/5/2021

  Svar på ansøgning fra

  Ukendt

  Udbetaling fra

  Ukendt

Andet

Du kan sende din ansøgning året rundt. De modtager og behandler løbende ansøgninger og træffer afgørelser om bevilling eller afslag ved deres seks årlige bestyrelsesmøder.

Legatportioner
Ukendt
Næste frist
2/9/2020

Få flere midler -
brug mindre tid


Opgradér til Premium og få:

 • Ansøgningmetoder for alle fonde & legater
 • Personlig tidsplan for dine ansøgninger
 • Direkte kontakt til fonde & legater
 • Skabeloner til budget, motivation m.m.
 • Eksempler på succesfulde ansøgninger

"Super værktøj! Legatbogen sparede mig for en masse arbejdstimer."

Theodor Lundberg
Theodor fik 102.000 kr.
fra 7 fonde & legater.

Administrerer du denne fond eller legat? Så opret dig som bruger

Ved at bruge Legatbogen.dk accepterer du vores Cookiepolitik og Persondatapolitik.